6.11.08

என் கண்ணுக்குள்ளும் நீதானடி கண்ணம்மா...
ஹையா அம்மா கண்ணுல அப்படியே தெரியறேனே.

ஃப்ளிக்கர்ல முன்னாடியே போட்ட படம்தான். ஃப்ளிக்கர் போட்டோஸ் தெரியாத நாட்டுக்காரர்களுக்கும், அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போட்டோவாம் அதுக்காகவும் தனியா இங்கே...

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro