13.9.07

சின்னி காலு.. பெத்த செருப்பு..

 

Posted by Picasa

6 comments:

said...
This comment has been removed by the author.
said...

அழகான ஈரோட்டு பொண்ணு

said...

ஹாய்.. தலைப்பு தெலுங்குலதானே இருக்கு..?

said...

தெலுங்கேதான். பஞ்சதந்திரம் படத்துல ஒரு தாத்தா சொல்வாரே வைரக்கல்லை "சின்னி கல்லு பெத்த காசு" ண்னு அதே மாதிரி.

said...

ஸ்ஸப்பா..... ராசாத்தி வேணாம்டி தங்கம் அந்த செருப்பு உனுக்கு

said...

இந்த போஸ்ட்டும் இன்னைக்கு தமிழ்மணத்தில இருக்கு

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro